Splošni pogoji uporabe Weblooc.si in varstvo podatkov

V nadaljevanju so opisani splošni pogoji, ki določajo in urejajo uporabo vsebin in storitev spletnega mesta Weblooc.si (v nadaljevanju spletna stran).

Spletno mesto je v lasti podjetja Weblooc d.o.o. (v nadaljevanju lastnik spletne strani).

Lastnik spletne strani si pridružuje pravico do spremembe katerega koli dela spletnega mesta, brez predhodnega obvestila.

Dostopnost spletnega mesta

Spletna stran je dostopna 24 ur na dan in vse dni v letu. Lastnik spletne strani si pridružuje pravico prekinitev dostopa do spletne strani zaradi tehničnih razlogov – vzdrževanje ali zamenjave opreme. Lastnik storitve ne jamči dostopnosti do spletnega mesta ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov ali kakršnih koli izpadih, napakah in drugih tehničnih motnjah zaradi tretjih oseb ter višje sile.

Avtorske pravice

Vsebino spletne strani je dovoljeno pregledovati. Brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnika spletne strani, se vsebin ne sme reproducirati, prepisovati in razširjati.

Družabna omrežja

Spletna stran lahko vključuje funkcionalnosti družabnih omrežij. Lastnik spletne strani dovoljuje objavo povezav in priporočil na družbena omrežja.

Varstvo osebnih podatkov

Lastnik spletne strani se zaveda odgovornosti in spoštuje uporabnikovo zasebnost. Lastnik spletne strani osebne podatke uporablja izključno za navedene namene in se zavezuje, da podatke varuje v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679, v nadaljevanju splošna uredba o varstvo podatkov).

 1. Upravljavec osebnih podatkov
  Upravljalec osebnih podatkov je podjetje Weblooc d.o.o..
 2. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
  Pooblaščena oseba je dosegljiva na e-naslovu admin@weblooc.si.
 3. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam ali v tretje države
  Podjetje Weblooc d.o.o. zbrane osebne podatke ne posreduje tretjim osebam, razen v primeru, ko se za pošiljanje e-novic uporablja platforma Sendinblue. Na njihovih strežnikih so shranjeni naslednji osebni podatki: Ime, Priimek, e-naslov, spletno mesto in lokacija, v kolikor je na voljo. Podjetje Sendinblue v svojih splošnih pogojih uporabe zagotavlja spoštovanje zakonodaje o varstvu osebnih podatkov.
 4. Vrste osebnih podatkov in nameni njihove obdelave
  Podjetje Weblooc d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi izrecne privolitve posameznikov. Podatki se uporabljajo za namene pošiljanja e-novic, informacij o poslovnih priložnosti ter vabila na dogodke. Obvestila se pošiljajo preko elektronske pošte.Zbrani oseb ni podatki se lahko uporabijo tudi za neposredno trženje. V tem primeru ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da se od prejemanja takih obvestil odjavi. Po odjavi posameznik tudi dobi obvestilo, da je uspešno odjavljen od prejemanja nadaljnjih obvestil.
 5. Rok hrambe podatkov
  Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi izrecne privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo, dokler obstaja namen oziroma do preklica dane privolitve posameznika (odjava iz e-novic).
 6. Pravice posameznika
  Vsak posameznik ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek ali celo izbris osebnih podatkov, na katerega se nanašajo osebni podatki. To lahko naredi na tak našin, da nas obvesti preko elektronske pošte admin@weblooc.si.